Slider

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η FLEXNET

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η FLEXNET είναι ένας καθιερωμένος System Integrator που δημιουργήθηκε το 2004 από επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Η FLEXNET σχεδιάζει, προμηθεύει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001: 2015 και το πρότυπο ISO 27001:2013 για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Οι κύριες δραστηριότητες της FLEXNET εστιάζονται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την υποστήριξη της εγκατάστασης, οι οποίες καλύπτουν κυρίως ,αλλά δεν περιορίζονται, σε επτά κύριους τεχνολογικούς τομείς:

 • Τομέας System Integration
 • Τομέας κτιριακής Ηλεκτρομηχανολογικής Υποδομής
 • Τομέας Τηλεπικοινωνιών
 • Τομέας Πληροφορικής
 • Τομέας Ασφάλειας και Επιτήρησης
 • Τομέας Αυτοματισμών
 • Τομέας Ειδικών Κατασκευών

Η FLEXNET προσφέρει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε 24ωρη βάση μέσω του κέντρου τηλεφωνικής υποστήριξης.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Παιανία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Flexnet με τη μακρόχρονη παρουσία της έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους, καθιστώντας την εταιρεία εξειδικευμένη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη μεγάλων και πολύπλοκων έργων.

Η Flexnet έχει λάβει σημαντικές πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους.

Ορισμένες σημαντικές συνεργασίες παρουσιάζονται κάτωθι:

 • Ειδικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της LG Electronics για επαγγελματικά προϊόντα
 • Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της LG Electronics για τα επαγγελματικά προϊόντα
 • Specialist Dealer της SONY για τα επαγγελματικά προϊόντα
 • Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Huawei για Fusion Cloud;IT και IP Network
 • Ericsson για τηλεφωνικά κέντρα και τις περιφερειακές εφαρμογές τους
 • Siemens για τα ραδιοσυστήματα
 • Mirasys, για τα Συστήματα Ασφαλείας και Επιτήρησης
 • Krone και R & M, για τα καλωδιακά συστήματα
 • Panduit για δομημένη καλωδίωση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της και να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, η Flexnet είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2015 από το 2006, για όλες τις δραστηριότητες της.
Επιπλέον, η Flexnet πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001: 2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σε επίπεδο οργανισμού και για όλες τις δραστηριότητές της.

 1. Πολιτική ποιότητας
 2. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Θέση σε λειτουργία και δοκιμή

Θέση σε λειτουργία και δοκιμή

Η διαδικασία θέσης σε λειτουργία εξασφαλίζει ότι η ολοκληρωμένη εγκατάσταση δοκιμάζεται, ελέγχεται και ρυθμίζεται ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τις συνθήκες σχεδιασμού. Στη Flexnet επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο τελικού προϊόντος. Οι ενέργειες που εκτελούνται από τη Flexnet κατά τη δοκιμή και θέση σε λειτουργία προάγουν την μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε συστήματος. Η Δοκιμή Αποδοχής ορίζει ότι κάθε τεμάχιο του εξοπλισμού είναι έτοιμο για ενεργοποίηση, διασφαλίζει ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό καθώς και ότι θα λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος του συνολικού συστήματος.

Διαχείριση Έργων

Διαχείριση Έργων

Ο κύριος στόχος της Flexnet, σε σχέση με κάθε έργο, είναι ο επιτυχημένος συνδυασμός των επιμέρους στόχων κόστους, χρονισμού και ποιότητας. Αυτοί οι στόχοι συνδέονται μεταξύ τους και είναι συχνά ανταγωνιστικοί. Η διαχείριση του έργων περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση, τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό, τον συντονισμό των δράσεων, την επικοινωνία και τον έλεγχο. Όλες αυτές οι ενέργειες αναλαμβάνονται προκειμένω να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε έργου όπως συμφωνήθηκε στα πλαίσια ενός πολύπλοκου και δυναμικού περιβάλλοντος. Για το συντονισμό κάθε έργου, η Flexnet εφαρμόζει ευρέως αναγνωρισμένες μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης έργων, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, με τη βοήθεια του καταρτισμένου προσωπικού της, των συνεργατών της και της χρήσης εξειδικευμένων τεχνικών εργαλείων.

Μελέτες

Μελέτες

Η Flexnet αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση λύσεων - εφαρμογών στους τομείς δραστηριότητάς της. Ειδικότερα, η εταιρεία παρέχει:

 • Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητα
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Λύσεων / Εφαρμογών
 • Μεθοδολογία υλοποίησης
 • Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη και το σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών με γνώμονα τη διασφάλιση της επένδυσης του πελάτη. Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω καλύπτονται από το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2015 και προσφέρονται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της Flexnet.

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Η Flexnet αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων με το «κλειδί στο χέρι». Η Flexnet παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αυτοψία Χώρων
 • Φυσική εγκατάσταση του εξοπλισμού
 • Έλεγχος και Εποπτεία εργασιών με τεχνικό ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανικό
 • Δοκιμές, μετρήσεις του παθητικού εξοπλισμού
 • Θέση σε λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού
 • Πιστοποίηση Καλής Λειτουργίας
 • Διαδικασία παράδοσης και χρήσης του εξοπλισμού στον πελάτη

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Η Flexnet παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, των εφαρμογών και εγκαταστάσεων που υλοποιεί. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Flexnet προσφέρει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη διατηρώντας τον εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση. Επίσης, διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών διασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας η Flexnet μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τις εγκαταστάσεις με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • με συμβόλαιο Συντήρησης (με όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη)
 • κατά περίπτωση κλήσεις (on-call requests)
 • Ενδεικτικά ως υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αναφέρονται οι παρακάτω:
 • Βλαβοληπτικό κέντρο 7x24x365
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη 1ο και 2ο επίπεδο
 • Εργαστήριο δοκιμών και επισκευών
 • Υποστήριξη λογισμικού
 • Διορθωτική συντήρηση. Αποστολή στο πεδίο έμπειρου και πιστοποιημένου προσωπικού εντός προκαθορισμένου και συμφωνημένου χρόνου απόκρισης από την ανακοίνωση βλάβης.
 • Προληπτική Συντήρηση με επίσκεψη τεχνικών στους χώρους των εγκαταστάσεων
 • Ανταλλακτικά /Διαχείριση Logistics
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση και εκμετάλλευση του εξοπλισμού
 • Αναβαθμίσεις λογισμικού
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη
Flexnet διατηρεί δυο ηλεκτρικές γεννήτριες μια 30KVA και μια 7KVA για περιπτώσεις ανάγκης.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Flexnet θεωρεί ότι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετέπειτα σωστή λειτουργία του συστήματος και αποτελεί εγγύηση για την πλήρη εκμετάλλευση της επένδυσης του. Για αυτό τον λόγο εξειδικευμένοι μηχανικοί της Flexnet προσφέρουν:

 • εκπαίδευση σε θέματα της εφαρμοσμένης τεχνολογίας
 • εκπαιδεύσεις για όλα τα προϊόντα που προσφέρει η Flexnet
 • εκπαιδεύσεις σε θέματα λειτουργίας, χειρισμού και διαχείρισης
 • εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες αιχμής και στις εφαρμογές τους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

  • 20χλμ Λαυρίου Παιανία 19002
  • +30 210 600 8744
  • +30 210 600 4053
  • info@flexnet.gr