Λύση για τη διαχείριση Διανομής Περιεχομένου

Το SuperSign CMS είναι ένα λογισμικό για τη διαχείριση περιεχομένου για τη βελτιστοποίηση του LG webOS signage. Υποστηρίζει πολλές οθόνες και λογαριασμούς, είναι σε θέση να συνδεθεί με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και επιτρέπει την πρόσβαση στον server από κινητές συσκευές. Με τα απλά και ευκολόχρηστα μενού και layouts  που διαθέτει το SuperSign CMS ενισχύει την αποδοτικότητα για τη δημιουργία και την επεξεργασία περιεχομένου, τον προγραμματισμό και τη διανομή περιεχομένου. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να διαμορφώσουν τη φωτεινότητα και τις ρυθμίσεις έντασης ήχου, να ακολουθήσουν ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα προβολής περιεχομένων καθώς και να εναλλάσσουν μεταξύ χρονοδιαγραμμάτων που περιλαμβάνουν πολλαπλά περιεχόμενα που έχουν αποθηκευτεί εκ των προτέρων.

Το λογισμικό Ds.A.S (Digital signage Administration System) της Flexnet είναι πλήρως συμβατό με το λογισμικό LG Supersign.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του κατασκευαστή:

https://www.lg.com/global/business/information-display/software/lg-supersign-software/supersign-cms