Τηλεφωνικό κέντρο υψηλής χωρητικότητας

Προμήθεια και Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου Ericsson PBX και συστήματος χρέωσης για 1000 συνδρομητές.