Τηλεφωνικό κέντρο υψηλής χωρητικότητας – Σύστημα CCTV – Σύστημα Δημόσιων Αναγγελιών

Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου Ericsson PBX με 800 συνδρομητές το οποίο περιλαμβάνει Voice Mail και Call Center.

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υποστήριξη κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Συστήματος Δημόσιων Αναγγελιών.