Λύση για Διαχείριση Περιεχομένου σε Hotel TV

Όνομα προϊόντος:  LG ProCentric Application

Διαχειριστείτε το ξενοδοχείο σας εύκολα και αποτελεσματικά με την TV LG και τη λειτουργία Pro: Centric και Pro: Idiom, που επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν εύκολα και/ ή να ενημερώνουν τις τηλεοράσεις των δωματίων μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του κατασκευαστή:

  https://www.lg.com/in/business/information-display/commercial-tv/hotel-tv