Σύστημα κλειστού κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) – Μικροφωνικό Καλώδιο – Σύστημα Δημόσιων Αναγγελιών – Ασύρματο Σύστημα Μετάδοσης

Εφαρμογή και Υλοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) 550 καμερών ασφαλείας.

Προμήθεια και Υλοποίηση μικροφωνικού καλωδίου, συστήματος δημόσιων αναγγελιών, Routers, Swiches, Monitors, DVRs

Κατασκευή σταθμού λήψης εικόνων και σημάτων.

Ασύρματο σύστημα μετάδοσης των εικόνων των καμερών ασφαλείας σε καμπίνες αμαξοστοιχιών