Λύση για Digital signage (Ψηφιακή Σήμανση)

Εφαρμογή για απομακρυσμένη διαχείριση Digital signage (Ds.A.S).

Το Ds.A.S (Digital signage Administration System) είναι μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη FLEXNET. Σκοπός της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση και η διαχείριση όλων των ενεργών συσκευών των συστημάτων digital signage.
Η εφαρμογή Ds.A.S έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει monitors και media players οποιουδήποτε κατασκευαστικού οίκου που χρησιμοποιεί common networks protocols. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί όλα τα παραγόμενα σήματα που προκύπτουν από τις εγκαταστημένες ενεργές συσκευές  ( όπως, ισχύς, θερμοκρασία, ανεμιστήρας ( εφόσον υφίσταται), επαναρυθμίσεις συσκευών, επανακίνηση συσκευών, κατάσταση δικτύου δεδομένων, θερμοκρασία επεξεργαστή κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό φυλλάδιο:

Ds.A.S. presentation_Flexnet_v.2