Σύστημα κλειστού κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

Σχεδιασμός δικτύου ΙΤ, Προμήθεια και προγραμματισμός 550 καμερών ασφαλείας.