Ηλεκτρομηχανολογία
Ηλεκτρομηχανολογία


Μελέτη - Εγκατάσταση - Τερματισμός - Πιστοποίηση για:

  • Συστήματα σχαρών, Καλωδιακά Συστήματα (χαλκού και οπτικών ινών), πρίζες (ρεύματος, τηλεφωνίας, δεδομένων) κ.λ.π.
  • Δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης
  • Δίκτυα Καλωδίων Οπτικών Ινών
  • Δίκτυα Τηλεοπτικών Καλωδίων, Καλωδιώσεις CCTV, Καλωδιώσεις Πυρανίχνευσης, Καλωδιώσεις Video, Audio, TV
  • RF Καλωδιώσεις
 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.