Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις


EN ISO 9001:2000

Η FLEXNET είναι Πιστοποιημένη από τον Φορέα Πιστοποίησης TÜV για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συμμόρφωση αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2000

 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.