Υλοποίηση
Υλοποίηση


Η FLEXNET αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων με το «κλειδί στο χέρι» ή την υλοποίηση υποέργων στους παρακάτω τομείς:

 • Τομέας Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών Κτιρίων
 • Τομέας Τηλεπικοινωνιών
 • Τομέας Πληροφορικής
 • Τομέας Ασφάλειας και Επιτήρησης
 • Τομέας Αυτοματισμών

Σε όλους τους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας, η εταιρία παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αυτοψία Χώρων
 • Φυσική εγκατάσταση του εξοπλισμού
 • Έλεγχος και Εποπτεία εργασιών με τεχνικό ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανικό
 • Δοκιμές, μετρήσεις του παθητικού εξοπλισμού
 • Θέση σε λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού
 • Πιστοποίηση Καλής Λειτουργίας
 • Διαδικασία παράδοσης και χρήσης του εξοπλισμού στον πελάτη
 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.