Μελέτες
Μελέτες


Η εταιρία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία, ανάπτυξη, βελτιστοποίηση λύσεων - εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, στον τομέα Συστημάτων Ασφαλείας και Επιτήρησης καθώς και στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών.

Ειδικότερα προσφέρει:

  • Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας
  • Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρμογών - Λύσεων
  • Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη, στο σχεδιασμό πρωτοποριακών -καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών με γνώμονα τη διαφύλαξη της επένδυσης του πελάτη.

Η σχεδίαση των λύσεων πραγματοποιείται από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη αφετέρου δε εξασφαλίζοντας τη χρηστικότητα και τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης.

 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.