Ειδικές κατασκευές
Ειδικές κατασκευές


Μελέτες και Εφαρμογές σε πελάτες με Ειδικές Απαιτήσεις:

Μετατροπή Αυτοκινήτων (VAN) σε κινητούς ασύρματους σταθμούς GSM και Tetra, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • τοποθέτηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους επί του αυτοκινήτου
  • τοποθέτηση ικριωμάτων για τη στέγαση του ενεργού εξοπλισμού
  • τοποθέτηση τηλεσκοπικού ιστού επί του αυτοκινήτου
  • τοποθέτηση συστήματος UPS
  • τοποθέτηση τροφοδοτικών καθώς και κλιματιστικής μονάδας για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού
 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.