Ασφάλεια και Επιτήρηση
Ασφάλεια και Επιτήρηση


Μελέτη, Εγκατάσταση, Υλοποίηση, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση:

  • Αναλογικού Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)
  • Δικτυακού Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης
  • Συστημάτων Συναγερμού
  • Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης
 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.