Ταυτότητα
Ταυτότητα


Η FLEXNET ιδρύθηκε το 2004 από έμπειρους, καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της εταιρείας είναι ικανή να παρέχει ποιοτικές, ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές λύσεις, στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η FLEXNET σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί προϊόντα και υπηρεσίες για τους ακόλουθους βασικούς τομείς:

  • Τομέας Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών Κτιρίων
  • Τομέας Τηλεπικοινωνιών
  • Τομέας Πληροφορικής
  • Τομέας Ασφάλειας & Επιτήρησης
  • Τομέας Αυτοματισμών
  • Τομέας Ειδικών Κατασκευών

Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της είναι η προμήθεια ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.