Συνεργασίες
Συνεργασίες


Ενεργός Εξοπλισμός


SONY
 • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης Επαγγελματικού Τομέα (CCTV)
 • Συστήματα Videoconference
Μirasys
 • Συστήματα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας Εικόνας
Prodytel GmbH
 • Δικτυακά Συστήματα Ήχου και Ανακοινώσεων
Εricsson Enterprise
 • Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα μεγάλης χωρητικότητας (MD110)
 • Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα μικρής χωρητικότητας (Βusiness Phone)
 • Ασύρματα Δίκτυα DECT
 • Αυτόματο Σύστημα Διανομής Κλήσεων και Απάντησης (Call Center CCM, Solidus e-Care)
 • Συστήματα Διαχείρισης (DNA)
 • Σύστημα Φωνητικού Ταχυδρομείου (OneBox)
Τeleindustria
 • Tηλέφωνα Ειδικού Τύπου, αντιβανδαλιστικά, αντιεκρηκτικά, για χρήση από ΑΜΕΑ
Παθητικός Εξοπλισμός 

Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης και Δίκτυα Οπτικών Ινών
 • Κrone
 • Panduit
 • R&M
 • Central
Πιστοποιήσεις

 
 
Η FLEXNETείναι πιστοποιημένη από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συμμόρφωση αυτού με τις απαιτήσεις του Διευθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2000, για το σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση.
 
Ως προς πιστοποίηση εξειδίκευσης από Κατασκευαστικούς Οίκους, η FLEXNET είναι εξουσιοδοτημένη από τους ακόλουθους:
 • SONY, ως Specialist Dealer, για τα Επαγγελματικά Προϊόντα
 • Ericsson, για τα Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Siemens, για τα Ραδιοσυστήματα
 • Mirasys για τα συστήματα Επιτήρησης & Ασφάλειας
 • Krone και R&M,  για τα Καλωδιακά Δίκτυα Υποδομής

H FLEXNET έχει συστήσει τμήμα μελετών και παρακολούθησης για τα έργα που αναλαμβάνει και, όπου επιτάσσεται από την κρισιμότητα ή την πολυπλοκότητα του έργου, διαθέτει επιβλέποντα μηχανικό για όλη τη διάρκεια αυτού και τεχνικό ασφαλείας σε 24ωρη βάση.

Η FLEXNET απευθύνεται αφενός σε Εργοληπτικές Τεχνικές Εταιρίες και Eταιρίες Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής και αφετέρου σε Μεγάλες & Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

 

 

 
Copyright © 2015, FLEXNET S.A.